Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης οχημάτων, στα δυτικά προάστια της Αττικής, για την τήρηση της ασφαλιστικής, εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, στην πρώτη εταιρεία βρέθηκαν δύο οχήματα για τα οποία δεν επεδείχθησαν σχετικά τιμολόγια αγοράς και δελτία αποστολής, ενώ παράλληλα κατελήφθη να απασχολείται εργαζόμενος, που δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού. Για τα ανωτέρω οχήματα ενημερώθηκε σχετικά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής αναφορικά με θέματα αρμοδιότητάς της.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ελέγχων διαπιστώθηκε ότι η δεύτερη επιχείρηση δεν διέθετε άδεια λειτουργίας της αρμόδιας Αρχής, ενώ στην τρίτη εταιρία βρέθηκαν να απασχολούνται 13 εργαζόμενοι, που δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ελήφθησαν φορολογικά παραστατικά και λοιπά στοιχεία και θα διεξαχθεί αναλυτικός έλεγχος, ενώ παράλληλα ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες (Σ.Ε.Π.Ε., Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ.Α., Περιφέρεια Αττικής) για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

Το άρθρο Έλεγχοι της οικονομικής αστυνομίας σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης οχημάτων εμφανίστηκε πρώτα στο ValueNews.gr.

EnglishΕλληνικά