Σήμερα το μεσημέρι ανοίγει για ακόμη μια φορά η πλατφόρμα για τις διακοπές σε Βόρεια Εύβοια και Σάμο, με επιδότηση που φτάνει τα 200 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Πρόκειται για τη «Φάση 2» της επιδότησης και αναμένεται να διατεθούν 4.050 κάρτες των 100 ευρώ για τη Βόρεια Εύβοια και 2.025 κάρτες των 200 ευρώ για τη Σάμο.

Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 29 Ιουλίου, με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος, στα πρώτα 45 λεπτά είχαν υποβληθεί 4.000 αιτήσεις για τη Βόρεια Εύβοια και 2.500 για τη Σάμο.

Σε 60 λεπτά από το άνοιγμα οι αιτήσεις είχαν ξεπεράσει τις 6.000 για τη Βόρεια Εύβοια και έφταναν τις 3.500 για τη Σάμο.

Η επιταγή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου φέτος.

Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Μέσα από την πλατφόρμα vouchers.gov.gr οι δικαιούχοι μπορούν να εκδίδουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις παραπάνω πληγείσες περιοχές.

Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και, ως εκ τούτου, αίτηση για το North Evia – Samos Pass έχουν δικαίωμα να υποβάλουν όσοι πολίτες:

είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2020 καιδεν είναι δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο:του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022,του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της Δ.Υ.Π.Α. 2022 και της δράσης «Τουρισμός για όλους» του Υπουργείου Τουρισμού ήσυναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Διευκρινίζεται ότι για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης μέχρι και το φορολογικό έτος 2020, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης. Το North Evia – Samos Pass μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά είτε από τον ίδιο τον δικαιούχο για την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, εστίασης ή διαμονής του, είτε από όσους ορίζονται ως «ωφελούμενοί» του, δηλαδή:

τα ενήλικα τέκνα του που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020 ήο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

Η δράση χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις, κατά τις οποίες οι δικαιούχοι θα μπορούν να αιτούνται την έκδοση των άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών και να τις χρησιμοποιούν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Με τον προϋπολογισμό να φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, γι΄αυτή τη δράση, περίπου 32.000 δικαιούχοι θα μπορούν να εκδώσουν μια άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα ως κίνητρο για να επισκεφτούν τις δύο περιοχές.

Valuenews.gr

Το άρθρο Βόρεια Εύβοια – Σάμος Pass| Ανοίγει η πλατφόρμα για τη «Φάση 2» – Δικαιούχοι εμφανίστηκε πρώτα στο ValueNews.gr.