Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ήδη διαθέσιμα και μάλιστα στα πιο χαμηλά επιτόκια, ενώ στις αρχές του Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθούν και τα τρία πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού νόμου.

Πώς θα γίνει κοινή χρήση πόρων Αναπτυξιακού και Ταμείου Ανάκαμψης

Με στόχο την εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού ποσοστού ενισχύσεων, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης των πόρων του Αναπτυξιακού Νόμου με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές;Σε ό,τι αφορά την υπαγωγή στον Αναπτυξιακό, το 25% του επενδυτικού σχεδίου δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει κρατική ενίσχυση, ενώ το σύνολο της ενίσχυσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης – είτε πρόκειται για μεγάλη, μεσαία ή μικρή επιχείρηση.Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, το μέγιστο δάνειο δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 50% του επενδυτικού κόστους του Ταμείου μείον το ποσό ενίσχυσης του Αναπτυξιακού, ενώ το 20% του χρηματοδοτικού σχήματος θα πρέπει να αφορά σε ίδια κεφάλαια. Ταυτόχρονα, το 30% του επενδυτικού σχεδίου δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει κρατική στήριξη, αλλά τραπεζικό δάνειο.Το επενδυτικό κόστος του Ταμείου Ανάκαμψης είναι αυξημένο κατά 30% σε σχέση με το αντίστοιχο του νέου Αναπτυξιακού, ενώ ο υπολογισμός της ωφέλειας των τόκων έχει γίνει με αναγωγή του βασικού επιτοκίου επιχειρηματικών δανείων στο επιτόκιο αναφοράς που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Η έναρξη εργασιών ξεκινά αμέσως μετά την υποβολή των οριστικών αιτήσεων και στους δύο φορείς, Αναπτυξιακό και Ταμείο Ανάκαμψης.

Με βάση τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027, τα ανώτατα ποσοστά περιφερειακής ενίσχυσης ορίζονται ως εξής:

Βόρειο Αιγαίο 50%

Νότιο Αιγαίο 30%

Κρήτη 40%

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 50%

Κεντρική Μακεδονία 50%

Δυτική Μακεδονία 40%

Ήπειρος 50%

Θεσσαλία 50%

Ιόνια Νησιά 40%

Δυτική Ελλάδα 50%

Στερεά Ελλάδα 40%

Πελοπόννησος 40%

Δυτικός Τομέας Αθηνών (15%), Ανατολική Αττική (25%),

Δυτική Αττική (25%),

Πειραιάς, Νήσοι (25%)

Το άρθρο Ενίσχυση των επιχειρήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και τον Αναπτυξιακό νόμο εμφανίστηκε πρώτα στο ValueNews.gr.