Στόχος είναι η οι επιστροφές εξπρές να ενεργοποιηθούν έως το τέλος του χρόνου, προκειμένου από τη μία να μειωθεί η «ουρά» στην αναμονή για επιστροφές και από την άλλη να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Η διαδικασία θα είναι απλή καθώς από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα υποβάλλουν απλά ηλεκτρονικά το αίτημα επιστροφής, θα γίνονται οι διαδικασίες από τις υπηρεσίες και θα ακολουθεί ενημερωτικό μήνυμα προς τον ενδιαφερόμενο για την τύχη του αιτήματος του.

Πρόθεση της ΑΑΔΕ είναι μετά την λειτουργία της νέας υπηρεσίας, σε σύντομο χρονικό διάστημα να μην υπάρχει «ουρά» αναμονής για την επιστροφή του ΦΠΑ.

Η εφαρμογή του σχεδίου δεν έχει σκοπό μόνο να επιταχυνθεί η διαδικασία επιστροφών ΦΠΑ, προκειμένου να σταματήσουν οι μεγάλες καθυστερήσεις, αλλά και να αντιμετωπιστεί η απάτη στις επιστροφές ΦΠΑ με βάση τις αρχές ανάλυσης κινδύνου που υπάρχουν, να αυτοματοποιηθεί και να ψηφιοποιηθεί η διαδικασία, ώστε να μην υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση στη διαδικασία.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό πρόθεση της ΑΑΔΕ είναι η άμεση επιστροφή του ΦΠΑ να φτάσει το 97% των αιτήσεων, επιβραβεύοντας με αυτό τον τρόπο τους συνεπείς επιχειρήσεις.

Κύριοι στόχοι της μεταρρύθμισης είναι:

Η επιτάχυνση των επιστροφών ΦΠΑ που σήμερα παρουσιάζουν συχνά σημαντικές καθυστερήσεις.

Στην επιτάχυνση των διαδικασιών για τις επιστροφές ΦΠΑ συμβάλλει και η ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών βιβλίων myData μέσω των οποίων η φορολογικές αρχές έχουν πλήρη εικόνα για τα στοιχεία που εμφανίζουν στα e-βιβλία τους τόσο οι εκδότες όσο και οι λήπτες των παραστατικών. Με το νέο σύστημα η εφορία γνωρίζει το ποσό που θα εισπράξει κάθε μήνα, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό και την ενεργοποίηση των αυτοματοποιημένων επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ που δικαιούνται οι συνεπείς επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα στη λίστα θα περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που

α) Έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις φορολογικές περιόδους και το σύνολο των επιστραφέντων κατόπιν ελέγχων ποσών δεν διαφέρει από το συνολικά αιτούμενο ποσό σε ποσοστό άνω 5%.β) Δεν έχουν υποπέσει σε φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.γ) Δεν χαρακτηρίζονται ως ύποπτοι για συμμετοχή σε απάτη που αφορά στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, τα οποία εξετάζονται σε κεντρικό επίπεδο αποκλειστικά και δεν δημοσιοποιούνται

Το άρθρο Επιστροφή ΦΠΑ σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις εμφανίστηκε πρώτα στο ValueNews.gr.