Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 26.298.105 ευρώ από ενωσιακούς πόρους θα χορηγηθεί σε τομείς του πρωτογενούς τομέα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Οι ενισχύσεις αυτές, αφορούν τα οπωροκηπευτικά, το κρασί, το επιτραπέζιο σταφύλι και την κορινθιακή σταφίδα.

Επίσης, σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ, βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας η υποβολή πρότασης έκτακτης ενίσχυσης της κτηνοτροφίας, μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είναι σύμφωνη με τις κατευθύνσεις που επιβάλλονται από το πλαίσιο του κανονισμού, οι τομείς που θα δοθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι:

Στις Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) του τομέα των οπωροκηπευτικών που υλοποιούν εντός του έτους 2022 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.),τους παραγωγούς οίνου στα νησιά (πλην Κρήτης),τους βιοκαλλιεργητές επιτραπέζιου σταφυλιού και κορινθιακής σταφίδας.

Τα παραπάνω ποσό των 26,29 εκατ. ευρώ κατανεμήθηκε στη χώρα μας από το αποθεματικό κρίσης της Κομισιόν.

Να σημειωθεί ότι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2022/467, δίνει τη δυνατότητα έκτακτης ενίσχυσης προς τα κράτη-μέλη, ώστε να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ουκρανικής κρίσης και συγκεκριμένα να διασφαλίσουν τη συνέχιση της παραγωγής στον αγροτικό τομέα: «Αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα για να αντιμετωπίσουν οι αγρότες μας τις συνέπειες της Ουκρανικής κρίσης», επισημαίνει το ΥπΑΑΤ.

Valuenews.gr

Το άρθρο Κτηνοτροφία| Σε ποια προϊόντα θα κατευθυνθούν οι ενισχύσεις ύψους 26,2 εκατ. ευρώ εμφανίστηκε πρώτα στο ValueNews.gr.

EnglishΕλληνικά