Η σύμβαση κατατέθηκε με τη μορφή σχεδίου νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και έχει τίτλο “Κύρωση της έκτης τροποποίησης της από 23 Νοεμβρίου 1999 Σύμβασης περί εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους που έχει καταρτιστεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Αναδόχων εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS — ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, και εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τη Δευτέρα, 4/7/2022,α. Παρατείνεται η διάρκεια της ‘Αδειας Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας σχετικά με την Περιοχή Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα» έως την 23.11.2022, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.β. Παραμένουν σε πλήρη ισχύ, κύρος και ενέργεια όλοι οι όροι και οι διατάξεις της αρχικής Σύμβασης και των επόμενων Τροποποιητικών Συμβάσεων που δεν τροποποιούνται ή συμπληρώνονται με την κυρούμενη Σύμβαση.Σύμφωνα με τη συνοδευτική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, “από τις προτεινόμενες διατάξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου, δεν επέρχεται επιβάρυνση, ούτε μεταβάλλονται ουσιωδώς τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε. (Ε.Δ.ΕΥ. Α.Ε./φορέας Γενικής Κυβέρνησης)”.

Το άρθρο Νέα σύμβαση του δημοσίου με την energean και την Καβάλα oil εμφανίστηκε πρώτα στο ValueNews.gr.