Νόμος του κράτους αποτελεί πλέον η Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, μετά από επίσημη δημοσίευση του ΦΕΚ, με ημερομηνία 7 Ιουλίου 2022.

Όπως αναφέρεται, οι αστυνομικοί που συγκροτούν την πανεπιστημιακή αστυνομία αποτελούνται από ειδικούς φρουρούς που προσλαμβάνονται για το σκοπό αυτό και διατίθενται από τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Οι πανεπιστημιακοί αστυνομικοί διατίθενται με κριτήριο την ύπαρξη και έκταση των αναγκών που διαπιστώνονται μετά από πρόσκληση σε διαβουλεύσεις προς τον πρύτανη, πριν από το στάδιο της αρχικής διάθεσης των πανεπιστημιακών νομικών, λαμβάνοντας υπόψη περιστατικά παραβατικότητας.

Ξεκαθαρίζεται επίσης ότι σε περίπτωση που οι ειδικοί φρουροί διατίθενται στα πανεπιστήμια, τότε τοποθετούνται σε υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας.

Επιπλέον, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι θα στελεχωθούν και θα λειτουργήσουν τα κέντρα λήψης σημάτων και εικόνων, σε συνεργασία με το προσωπικό των πανεπιστημίων, ενώ θα συλλέγουν αποδείξεις και πειστήρια αξιόποινων πράξεων και θα προχωρούν στην αναζήτηση και σύλληψη του δράστη.

Επίσης θα έχουν το δικαίωμα να κάνουν αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε οχήματα και σε πρόσωπα στις εγκαταστάσεις, αλλά και στους χώρους των πανεπιστημίων.

Όσον αφορά στον εξοπλισμό, αναφέρεται ρητά ότι το προσωπικό της πανεπιστημιακής αστυνομίας δεν θα φέρει πυροβόλο όπλο εντός των χώρων, ενώ ο βασικός επιχειρησιακός τους εξοπλισμός θα είναι αστυνομική ράβδος, χειροπέδες, ασύρματος, αλεξίσφαιρο γιλέκο, αστυνομική σφυρίχτρα και φακός.

Η υποδιεύθυνση προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων θα αποτελείται από τα εξής:

Α. τμήμα επιχειρησιακού σχεδιασμού το οποίο είναι αρμόδιο για την κατανομή του προσωπικού σε ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών για τον χειρισμό και να την αντιμετώπιση ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την στελέχωση του κέντρου ελέγχου και λήψης σημάτων και εικόνων.

Β. Τμήμα διοικητικής υποστήριξης δύο θα είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού υλικού, την γραμματειακή εξυπηρέτηση και της εσωτερικής λειτουργίας της υπηρεσίας και συντήρησης και προμήθειας εφοδίων στο προσωπικό.

Valuenews.gr

Το άρθρο Νόμος του κράτους η πανεπιστημιακή αστυνομία εμφανίστηκε πρώτα στο ValueNews.gr.