Οι άνθρωποί μας

Από την πρώτη ημέρα οι άνθρωποί μας είναι και θα συνεχίσουν να είναι το σημαντικότερο κομμάτι του Ομίλου Το ανθρώπινο δυναμικό ξεπερνά τους 350 εργαζόμενους, πολλοί από τους οποίους ξεκίνησαν την εργασιακή τους εμπειρία σε μία από τις εταιρείες του ομίλου μας. Η επιτυχία μας βασίζεται στους ανθρώπους μας, δημιουργώντας τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η εσωτερική λειτουργία του Ομίλου, οι σχέσεις με τους συνεργάτες και τους πελάτες. Από το ξεκίνημά μας, εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους μας, τους δίνουμε τις ευκαιρίες, τα κατάλληλα εργαλεία για να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και να εξελιχθούν.