Αναβαθμισμένος και με ποιοτικές αλλαγές επιστρέφει ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου από τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε και το Υπουργείο Παιδείας.

Στόχος του υπουργείου Παιδείας όπως τονίζεται στην ανακοίνωση είναι να υπάρξει «ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων με κατεύθυνση πολύ πιο βιωματική, με έμφαση σε τέχνες, δημιουργικές προσεγγίσεις».

Συγκεκριμένα οι στόχοι αυτού του διευρυμένου δωρεάν παιδαγωγικού προγράμματος, ελκυστικού για τα παιδιά είναι οι εξής:

τα παιδιά θα επιστρέφουν σπίτι από το σχολείο και θα έχουν ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι και ποιοτικές δραστηριότητες με την οικογένειά τους καιη πρόσβαση των μαθητών σε ένα πιο διευρυμένο, ποιοτικό και δωρεάν πρόγραμμα αμβλύνει τις ανισότητες που προκύπτουν από τα εξωσχολικά ερεθίσματα μαθητών διαφορετικών κοινωνικο-οικονομικών ομάδων

Η βασική αλλαγή θα είναι η χρονική επέκταση του Ολοήμερου Σχολείου νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων της χώρας – από τις 4 μ.μ. που ισχύει σήμερα, πλέον οι μαθητές θα μπορούν να σχολούν προαιρετικά στις 5:30 μμ, ευθυγραμμίζοντας το σχολικό και επαγγελματικό ωράριο, με στόχο:

η διευκόλυνση της συμμετοχής των γονιών, και δη των γυναικών, στην αγορά εργασίας, με ευεργετικές συνέπειες στο οικογενειακό εισόδημα καιτη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το ωράριο του ολοήμερου σχολείου θα αλλάξει ως εξής:

Από 13:20 έως 14:00: ΓεύμαΑπό 14:10 έως 15:50 (με 10λεπτο διάλειμμα): Μελέτη για την επόμενη ημέραΑπό 15:55 έως 17:30: «Σχολικοί μαθητικοί όμιλοι»

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί περίπου στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως Ολοήμερα, δηλαδή σε περίπου 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια με το υπουργείο Παιδείας να ανακοινώνει επιπλέον προσλήψεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι «δεν θα υπάρχει κανένα κριτήριο, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη για όλους τους μαθητές» καθώς στόχος είναι η στήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων μαθητών και των οικογενειών τους.

Valuenews.gr

Το άρθρο Ολοήμερα σχολεία| Όλες οι αλλαγές από τον Σεπτέμβριο – Το νέο ωράριο εμφανίστηκε πρώτα στο ValueNews.gr.

EnglishΕλληνικά