Πολύτιμο εργαλείο χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις στον επικείμενο ανοδικό κύκλο των επιτοκίων από τον ερχόμενο μήνα, όταν η ΕΚΤ θα προχωρήσει στην πρώτη αύξηση επιτοκίου, θα είναι τα δάνεια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Αν και δεν σχετίζεται με το επιτόκιο Euribor, το επιτόκιο αναφοράς του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) με το οποίο χορηγούνται τα δάνεια του «Ελλάδα 2.0» πρόκειται να αυξηθεί επίσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του insider.gr, από τις συζητήσεις που έχουν γίνει μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Τραπεζών, η αύξηση θα γίνει σε δύο δόσεις: από το 0,35% σήμερα, το επιτόκιο αναφοράς θα αυξηθεί στο 0,6% και κατόπιν στο 1,1%.

Ωστόσο, παρά την αναμενόμενη αύξηση του επιτοκίου ΤΑΑ, είναι ευκαιρία για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις να «κλειδώσουν» ένα σταθερό και χαμηλό επιτόκιο για τα επόμενα 10 – 12 χρόνια. Και μάλιστα, χρηματοδοτώντας όχι μόνο επενδυτικά σχέδια, αλλά και ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, ΦΠΑ κ.ά., δεδομένου ότι η επιλεξιμότητα για τη δανειοδότηση από το ΤΑΑ, κατά κανόνα, είναι ευρύτερη από αυτήν του Αναπτυξιακού Νόμου, όπου επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες βάσει του εφαρμοστέου άρθρου του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού. Έτσι, είναι σημαντικό για όλες οι επιχειρήσεις που έχουν επενδυτικά σχέδια και τραπεζικό προφίλ να αξιοποιήσουν, το ταχύτερο, αυτό το εργαλείο.

Πώς διαμορφώνονται τα επιτόκια του ΤΑΑ για τις επιχειρήσεις

Το επιτόκιο αναφοράς του ΤΑΑ 0,35% σήμερα, δεν είναι το τελικό επιτόκιο για το σύνολο των επιχειρήσεων, παρά μόνο για τα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. Πρόκειται για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται βάσει του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Σημειώνεται, όμως, ότι από τον Χάρτη αυτό εξαιρείται το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων του νομού Αττικής.

Για όλες τις άλλες επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων, το επιτόκιο αναφοράς στη βάση του οποίου χρηματοδοτούνται καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (το επιτόκιο αναφοράς της ΕΕ διαμορφώνεται με οδηγό το ετήσιο επιτόκιο LΙΒOR και για την περίοδο από 1η έως 30 Ιουνίου 2022 είναι αρνητικό στο – 0,19%. Από την 1η Ιουλίου, θα γίνει θετικό στο 0,02%) και επιπλέον δανειακό περιθώριο που διαμορφώνεται για την επιχείρηση αναλόγως του πιστοληπτικού προφίλ της.

Έτσι, π.χ. μία καλή επιχείρηση με rating ΒΒΒ και συνήθεις εξασφαλίσεις, για δανειακή σύμβαση που θα υπογραφεί τον Ιούλιο 2022, θα έχει επιτόκιο αναφοράς (όχι το 0,35%) αλλά 1,02% (0,02% επιτόκιο αναφοράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής +100 μονάδες βάσης).

Ή, μία επιχείρηση με rating BB και χαμηλές εξασφαλίσεις θα έχει επιτόκιο αναφοράς 0,02% συν 400 μονάδες βάσης, άρα 4,02%. Ή, μία επιχείρηση με χαμηλό rating Β, αλλά υψηλές εξασφαλίσεις, θα έχει επιτόκιο αναφοράς 0,02 + 220 μ.β., δηλ. 2,22%.

Όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη στο insider.gr, το 60% – 65% των μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων των τραπεζικών χαρτοφυλακίων αξιολογείται στις δύο πρώτες κατηγορίες (rating AAA-A και BBB), γεγονός που δείχνει πως υπάρχει μία πολύ καλή δεξαμενή επιχειρήσεων που μπορούν να ευνοηθούν από τα δάνεια του «Ελλάδα 2.0».

Όλα τα παραπάνω αφορούν το επιτόκιο στο σκέλος του δανείου που θα χρηματοδοτεί το «Ελλάδα 2.0». Για το σκέλος του δανείου που ενδεχομένως θα χρηματοδοτεί απευθείας η Τράπεζα, θα ισχύει το εμπορικό επιτόκιο που η ίδια προσφέρει στους πελάτες της, με βάση τα συνήθη τραπεζικά δάνεια και τα κριτήρια πιστοδοτήσεων που τα συνοδεύουν, έτσι ώστε να ελέγχεται ο πιστωτικός κίνδυνος για την αποπληρωμή των δανείων.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το τελικό επιτόκιο θα είναι χαμηλότερο για τις επιχειρήσεις με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση και αξιόλογες εξασφαλίσεις, οι οποίες θα μπορούν να δανειοδοτούνται με κόστος χαμηλότερο και του 2%. Από την άλλη πλευρά, για τις επιχειρήσεις με χαμηλό rating, το κόστος δανεισμού μπορεί να φτάνει και το 10% και γενικά να μην διαφέρει από το επιτόκιο που θα έπαιρνε η επιχείρηση από την τράπεζα χωρίς να έχει υπαχθεί στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το άρθρο Πότε και πόσο αυξάνονται τα επιτόκια των δανείων προς τις επιχειρήσεις εμφανίστηκε πρώτα στο ValueNews.gr.