Αποφάσισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ορθή μεταφορά της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μεγάλα έργα υποδομής.
Πιο συγκεκριμένα έχει ήδη αποσταλεί στην Ελλάδα η προειδοποιητική επιστολή από τον Οκτώβριο του 2019. Στη συνέχεια, μια αιτιολογημένη τον Δεκέμβριο του 2020. Παρόλα αυτά, παρά την κάποια πρόοδο, οι ελληνικές αρχές δεν έχουν αντιμετωπίσει πλήρως ακόμη τις αιτιάσεις, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Για αυτό τον λόγο, η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, κάθε κράτος-μέλος υποχρεώνεται να ακολουθήσει την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μεγάλα έργα υποδομής προκειμένου να διενεργήσουν εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για παράδειγμα η ελληνική νομοθεσία δεν εφαρμόζει τις διατάξεις της οδηγίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων σε όλα τα έργα που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας.

Η οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορίζει ότι η εν λόγω εξαίρεση μπορεί να χορηγείται μόνο σε κατά περίπτωση εξέταση του έργου και μόνο αν το κράτος- μέλος θεωρεί ότι η εφαρμογή της διαδικασίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα επηρέαζε αρνητικά τους σκοπούς άμυνας ή έκτακτων περιστατικών πολιτικής προστασίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ελληνική νομοθεσία δεν περιλαμβάνει νομική διάταξη που να υποχρεώνει τις ελληνικές αρχές να ενημερώνουν το κοινό για όποια απόφαση ληφθεί από άλλο κράτος μέλος, σχετικά με τα έργα στην ελληνική επικράτεια με διασυνοριακές επιπτώσεις.

Τέλος, η ελληνική νομοθεσία δεν περιλαμβάνει ακόμη την υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισμένα έργα, όπως εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων ή τελική διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων ή εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες που επιτρέπουν τη διέλευση πλοίων άνω των 1 350 τόνων.

Valuenews.gr

Το άρθρο Στο Δικαστήριο της ΕΕ η Ελλάδα| Περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε μεγάλα έργα υποδομής εμφανίστηκε πρώτα στο ValueNews.gr.