Με «ρυθμούς χελώνας» κινείται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς παρά το γεγονός ότι απομένουν 19 ημέρες για τη λήξη της προθεσμίας, έξι στους δέκα φορολογούμενους δεν έχουν «πατήσει το κουμπί».

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 2,5 εκατομμύρια δηλώσεις σε σύνολο 6,4 εκατ. υπόχρεων.

Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι όπως συμβαίνει παραδοσιακά ο ρυθμός υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα επιταχυνθεί τις επόμενες ημέρες όσο πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία λόγω και του γεγονότος ότι η φορολογική δήλωση είναι για πολλούς απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης για τη λήψη της επιδότησης για το ηλεκτρικό ρεύμα.

Σημειώνεται ότι η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Ο υπόχρεος μπαίνει στον λογαριασμό του και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2021. Συγκεκριμένα για τα αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2020 θα επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2021. Αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου.

Μετά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση της ρύθμισης εντός τριών εργάσιμων ημερών προκειμένου να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα διακανονισμού.

Η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής και την λήψη αναγκαστική μέτρων είσπραξης εφόσον ο οφειλέτης:

Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς και δεν καταβάλει την τυχόν μία εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την προσαύξηση 15% μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.Δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους.Δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά.Έχει υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, προκειμένου να ενταχθεί στη ρύθμιση. Ως ελλιπής νοείται η μη υποβολή των απαραίτητων ή των τυχόν συμπληρωματικά στοιχείων ή πληροφοριών.

ValueNews.gr

Το άρθρο Φορολογικές δηλώσεις 2022 | Με αργούς ρυθμούς η υποβολή – Πιθανή ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας εμφανίστηκε πρώτα στο ValueNews.gr.

EnglishΕλληνικά